Ramid Sp.jawna
ul. Na Skraju 109A
05-090, Raszyn
tel. 22 3983065
fax. 22 3983074
ramid@ramid.pl

Ogólnopolski tel.
godz: 8:00 - 18:00
(+48) 796199917

KIEDY NALEŻY USUNĄĆ AZBEST


Jeśli na terenie przedsiębiorstwa znajdują się obiekty lub instalacje zawierające azbest to właściciel firmy musi się liczyć z dodatkowymi formalnościami. Niekoniecznie od razu musi zrywać dach i zmieniać pokrycie, ale musi zdawać sobie sprawę z czekających go problemów.

Zgodnie z rezolucją z dnia 19 czerwca 1997 roku w sprawie programu usuwania azbestu z gospodarki, do roku 2032 azbest i eternit mają całkowicie zniknąć z terytorium Polski. Termin zakończenia programu tylko z pozoru wydaje się odległy. Konieczne jest systematyczne usuwanie azbestu już dziś. Otóż bazując na raporcie z realizacji programu, Ministerstwo Gospodarki uznało tempo przeprowadzanych prac za niezwykle powolne. Słowem, należy rozpocząć prace bezzwłocznie, aby realnym było zamknięcie programu do 2032 roku.

Akty prawne i przepisy odnoszące się do wyrobów zawierających azbest dokładnie określają, kiedy usunięcie azbestu jest niezbędne i konieczne

                                    

 • Inwentaryzacja wyrobów azbestowych
 • Programy usuwania wyrobów zawierających azbest
 • Plan gospodarki odpadami
 • Przegląd ekologiczny
 • Likwidacja dzikich wysypisk azbestowych


 • pobór i analiza próbek materiałowych
 • pobór i analiza próbek powietrza
 • audyty azbestowe budynków
 • sporządzenie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
 • kontrola stanu obiektów i instalacji
 • opracowanie planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest
 • opracowanie instrukcji bezpiecznego użytkowania pomieszczeń, w których użyto wewnętrznie azbest.
 • przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów z azbestem,
 • zaznaczenie na planach sytuacyjnych miejsca z wyrobami zawierającymi azbest,
 • oznakowanie pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia lub instalacje z azbestem.
Lipiec 2012 Ksylamit i Sokalit. Usuwanie sokalitu w budynku typu lipsk. Demontaż i utylizacja ksylamitu z posadzek biurowca.
Listopad 2011 Gdańsk usuwanie azbestu na terenach Lotos w Trójmieście
Październik 2011 Demontaż azbestu z elewacji w budynku ocieplonym płytami z azbestem
Styczen 2011 Likwidacja odpadów azbestowych wraz z rozbiórką komina chłodni.
Usuwanie rur azbestowych. Usuwanie azbestu z wentylacji.
Usuwanie ksylamitu z posadzek w budynku w Warszawie